Onderwijs

Verhalen (in film) kunnen vertalers zijn naar nieuwe denkbeelden en visies in het onderwijs.

'Education is a kindling of a flame, not a filling of a vessel.' Socrates. 470 bc