Over mij

“Alles begint met een eerste ontmoeting, het startpunt van ieder verhaal.”

Maaike Broos - Filmmaker & Corporate Antropoloog

Corporate Antropologen kijken naar organisaties als stammen met een eigen leefwereld, gedragscodes en rituelen. Als antropoloog ben je altijd op zoek naar de DNA in het verhaal. Of dit nu het politie uniform is, de impact van een nieuwe technologie of de essentie van een boek of wetenschappelijk onderzoek. Een Corporate Antropologische film is anders!

BROOSDOC combineert organisatie antropologisch onderzoek met film (documentaire, docu-fictie). Vaak zijn die twee domeinen gescheiden waardoor ze afzonderlijk ingezet worden. Het zijn twee aparte specialisaties die wij in één niche samengevoegd hebben. Beiden specialisaties kenmerken een intensief proces waarin het onderzoeksveld op actieve wijze betrokken wordt.

BROOSDOC weet deze twee specialisaties als een van de weinige in Nederland op zo een manier te combineren met vaak een (duurzaam) en overtuigend resultaat. Film wordt als methodiek ingezet maar ook als eindproduct dat langere tijd gebruikt en ingezet kan worden als middel en aanjager van gesprekken, bewegingen of transities naar bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, culturen of samenwerkingen.

Luister hier de podcast met Arnhems Fabrikaat over mijn werk als maker: https://www.arnhemsfabrikaat.nl/maaike-broos/

Luister hier de Nieuwe Leiders Podcast over leiderschap met Petra Kuipers (auteur van het Boomhutgevoel); als organisatie antropoloog en filmmaker mocht ik met haar in gesprek over leiderschap en Jazz. Wat heeft Jazz te maken met leiderschap? https://lnns.co/5YCwZteoDQB

IN GESPREK MET

Als Corporate Antropologen kijken we ook naar het breder perspectief op dilemma’s of maatschappelijk vraagstukken zoals op de huidige Corona crisis. In deze aflevering ‘ZORG TALKS’ mocht ik als side kick van Sander Kleikers aan tafel zitten met Hans in ’t Veen, Jeroen Smit, Lucien Engelen, Joyce Schiffers, om te praten over het spanningsveld tussen de economie enerzijds en de zorg anderzijds. Ik sloot af met het inspirerende verhaal over Florence Nightengale - de grondlegster van de verpleegkunde en ‘Lady with the lamp’. BEKIJK & LUISTER ZORGTALKS: https://www.mednet.nl/nieuws/zorgtalks/

TALKSHOW HOST

Cultuurcentrum Rozet in Arnhem organiseerde een online live talkshow ‘Me, Myself And I’ rondom het thema identiteit als onderdeel van de tentoonstelling Mode en Identiteit van de Fashion Design Festival Arnhem (FDFA). Als host mocht ik in gesprek met journalist Pete Wu, historicus en dramaturg Selm Wenselaers en oprichter Stichting InDifferent, Elmar Nooteboom.

Het was een oprecht en diepgaand gesprek over identiteit die vloeibaar is en veranderd met de tijd. Mensen nemen steeds meer hun ruimte in: ‘Ik ben en mag er ook zijn’. Dit geeft hoop voor jongeren die zelf een narratief mogen kiezen dat bij hen past.

Cultuurcentrum Rozet in Arnhem organiseerde een online live talkshow ‘Me, Myself And I’ rondom het thema identiteit als onderdeel van de tentoonstelling Mode en Identiteit van de Fashion Design Festival Arnhem (FDFA). Als host mocht ik in gesprek met Dauvia Nijenhuis, Mirte Engelhard en Patrick Hiemstra waarbij dit thema als een rode draad door hun werk en creaties loopt.

Een ontwapenend gesprek over het dragen van je verhaal en jezelf mogen laten zien met al je vrouwelijke en mannelijke vormen en alles wat daar tussen zit.

Me, Myself And I – online talkshow over identiteit BEKIJK &LUISTER: https://bit.ly/3w7c8Cj


Draag je verhaal – online talkshow over mode en identiteit BEKIJK &LUISTER: https://bit.ly/3qEoP6K


SUMMARY PROJECTEN

Afgelopen tien jaar heeft Maaike Broos al veel trajecten mogen ontwikkelen binnen diverse ministeries ( Rijkswaterstaat, OCW, VWS) als aanjager van nieuwe bewegingen (o.a. Welbevinden op scholen, betekenisvolle zorg, sensitieve zorg), als transitie van nieuwe werkvormen (o.a. Netcentrisch werken bij crisisbeheersing - IKV), als versterking van de cultuur en identiteit (o.a. het uniform in zeven portretten voor de politie academie) of als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek (o.a. TU Delft, Tilburg Universiteit, VU Amsterdam).